Tiktok với thông điệp ý nghĩa về tuyên truyền chống dịch Covid-19

Tiktok với thông điệp ý nghĩa về tuyên truyền chống dịch Covid-19

Nhng ni dung ý nghĩa liên quan đến vic phòng chng dch COVID-19 như #onhavanvui, #thankyouhero và các ni dung liên quan đến thi trang, làm đp #onhavandep, #xuhuongthapnien80 tiếp tc nhn đưc s yêu thích tcác TikToker và ngưi dùng tháng này. 

 

 

Nhng xu hưng hàng đu

#onhavanvui

 

Mùa dch này, thc hin cách ly xã hi nên mi ngưi gn như ch yên trong ngôi nhà thân yêu ca mình. Hashtag #onhavanvui kêu gi mi ngưi cùng chia s nhng khonh khc ý nghĩa và c vui nhn v các hot đng hàng ngày nhà đ chng dch COVID-19 trên phiên bn Happy At Home trên nn nhc “Sao Anh Chưa V Nhà” ca AMEE phi hp vi B Y Tế. Gi đây, chng dch s không còn nhàm chán khi các thói quen  nhà ca mi ngưi đưc chia s “viral” đcùng lan truyn nhng cm xúc tích cc. TikTok tr thành sân chơi trc tuyến kết ni nhng ngưi tr trong thi đinhà chng dch.
 

t video tham gia: 614,370

t xem: 4 t

 

#thankyouhero

 

Nhm góp phng h tinh thn và th hin lòng biết ơn đi vi các bác sĩ, y tá, các chuyên viên y tế  tuyến đu chng dch COVID-19, chiếc dch #thankyouhero đã truyn ti đưc thông đip ý nghĩa này và tr thành làn sóng thu hút ngưi dùng  mi la tui. Bng cách quay li Vũ điyêu t quc, bn đã có th gi mt li tri ân đến nhng v anh hùng thm lng đang ngày đêm chiến đu trc tiếp vi dch COVID-19.
.